3B Batch exporter

OMSCHRIJVING

De 3B Batch exporter is een tool waarmee u in een handeling views en sheets van het Revit project kunt exporteren naar verschillende bestandsformaten.

 

WERKWIJZE

  1. Start het commando.
  2. Kies bij export soorten een bestandsformaat, bijv. DWG. Selecter vervolgens welke views en sheets er naar dit formaat geexporteerd dienen te worden.
  3. Bij de export setups zijn de layer instellingen e.d. te kiezen (vastgelegd in een setup file). De AutoCAD versie is afhankelijk van de Revit versie. Revit 2016 kent alleen 2007 en hoger, terwijl Revit 2015 nog AutoCAD 2000 en hoger kent.
  4. Kies evt. een ander bestandsformaat en geef hiervoor aan welke views en sheets geexporteerd dienen te worden. Op deze manier kan dus voor ieder formaat instellingen worden gedaan.
  5. In de opslag instellingen kan de opslaglocatie ingesteld worden. Met de ‘bestandsnaam instellen’ knop wordt een bestandsnaam editor geopend.
  6. Aan de linkerzijde worden alle view en projetparameters getoond. Door te dubbelklikken kunnen deze aan de rechterkolom worden toegevoegd.
  7. Vanuit de rechterkolom kunnen dmv dubbelklikken de parameters gekozen worden waaruit de bestandsnaam moet bestaan. Let er op dat deze naam uniek moet zijn. Dus wanneer er als naam gekozen wordt voor bijv. alleen projectnaam en men wil meerdere plattegronden als .dwg opslaan, zal dit resulteren in 1 bestand die als naam projectnaam heeft (omdat dan steeds de dwg overschreven wordt). Het is dus beter om minimaal ‘viewname’ in de naam te verwerken. Wanneer een sheet niet als 1 bestand ge-exporteert dient te worden, zal revit zelf de bestandsnaam bepalen.
  8. Met vrij veld kan een eigen tekst gebruikt worden. Vul eerst rechtsonder de tekst in en voeg dan het veld toe.
  9. Als dit alles ingesteld is kunnen deze instellingen bewaard worden met de opslagknop rechtsboven. Bij hergebruik van deze tool kunnen deze instellingen geladen worden en hoeft er alleen maar op OK gedrukt te worden vor een nieuwe export.

Let wel, de exportinstellingen zijn een momentopname, dus wanneer er views verwijderd of toegevoegd worden, zal dit naderhand aangepast dienen te worden.