6.4 3B Menuconfigurator

3B Menu configurator 3B

Laad het applicatie menu (.xml) in de menu configurator

Algemeen principe

We hebben gebruikers (domeinnaam+gebruikernaam), die elk één of meerdere rollen aan kunnen nemen. Iemand kan bijvoorbeeld de rol tekenaar en bouwbesluit deskundige hebben terwijl zijn collega tekenaar, applicatie beheerder is, en een derde collega alleen content bouwer.
De beheerder van de 3B applicatie is volkomen vrij om dit naar eigen inzicht in te richten.
Van elk menu onderdeel, kan worden bepaald of het gekoppeld is aan één of meerdere rollen. Indien er geen rol aan een menu item wordt toegekend, is het menu item automatisch beschikbaar voor iedereen.
Op deze wijze ben je heel flexibel, sommige menu onderdelen kunnen gedeeld worden door meerdere groepen gebruikers, andere onderdelen kun je exclusief maken voor bijvoorbeeld aan applicatie beheerder of een bouwbesluit deskundige.

Configuratie interface

Wanneer ApplicatieMenuConfigurator.exe gestart wordt komt onderstaand scherm in beeld.

Het programma zal drie xml bestanden aanmaken in de 3B – ApplicatieMenus 201x directory, te weten:

3B Werkmethodiek.xml = het daadwerkelijke menu
3B Werkmethodiek_org.xml = de standaard versie van het 3B menu
3B Werkmethodiekgebruikersrollen.xml = het bestand met daarin de rollen van de gebruikers

In de instellingen van 3B is in te stellen waar 3B moet zoeken naar deze bestanden. Worden de bestanden of de locatie niet gevonden, zal 3B opstarten met het standaard menu (en dus alle functionaliteit).

Het is aan de systeembeheerder om lokaal deze directory read-only te maken middels windows rechten, zodat gebruikers niet handmatig kunnen “rommelen” met de menu instellingen.
Met het laad menu commando kan de 3B Werkmethodiek.xml geladen worden.
Stel er gaat iets helemaal fout met het menu, is altijd het bestand 3B Werkmethodiek_org.xml te gebruiken om deze te kopieren als 3B Werkmethodiek.xml, zodat er weer een standaard vertrekpunt is.

Gebruikers en rollen

Wanneer in het hoofdscherm van het configuratie programma een menu wordt ingeladen, kan door te kiezen voor gebruikers en rollen het bijbehorende beheer scherm worden opgeroepen
Hierin kunnen gebruikers worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd, en idem voor rollen. Daarnaast kunnen een of meerdere rollen worden toegekend aan de betreffende gebruiker.

Rollen toekennen in hoofdmenu

In het hoofdscherm (zie hieronder) staat links weergegeven hoe het menu is opgebouwd, rechts staan alle mogelijke rollen die toegekend kunnen worden, op basis van welke rol definities we eerder hebben aangemaakt.

Het eerste nivo zijn de hoofdgroepen in het 3B menu. Het tweede nivo zijn de Panels en het derde nivo de commando’s. Bijvoorbeeld de hoofdgroep 3B Family, deze heeft 2 Panels, namelijk Algemeen en Opschonen. In Algemeen staan dan de commando’s 3B Conversie, 3B Shared parameters enz.

Je kan dus een compleet paneel voor bepaalde gebruikers onzichtbaar maken door er een rol aan toe te kennen die zij niet bezitten! Het kan echter ook voor alleen een pulldownbutton of een button.
Toekennen van rollen doe je door de rollen te selecteren, de menu onderdelen te selecteren en daarna selectie toepassen te kiezen.
In bovenstaand voorbeeld mogen dus alleen beta users en tekenaars het bouwbesluitmenu zien. 3B Opschonen backup bestanden is alleen maar beschikbaar voor beta users.
Overal waar geen rollen achter vermeld staan is dus beschikbaar voor iedereen.

Menus mergen/onderhouden

In dit venster zijn menu bestanden wijzigbaar en uitwisselbaar. Het is mogelijk om onderdelen op een andere plek te zetten.
Enkele voorbeelden :

  • Er kunnen commando’s, Panels en Hoofdgroepen verwijderd worden.
  • Er kunnen commando’s, Panels en Hoofdgroepen verplaatst worden.
  • Er kunnen commando’s in een ander Panel gestopt worden (bijv. 3B Opschonen verplaatsen uit Opschonen naar Algemeen).
  • Er kunnen commando’s, Panels en Hoofdgroepen uit een ander menu bestand geimporteerd worden.

Stel je wilt het commando 3B Opschonen uit het Panel opschonen verplaatsen naar Algemeen. Selecteer het commando 3B Opschonen en sleep deze met de linkermuisknop ingedrukt naar het Panel Algemeen. Laat op het woord Algemeen de muisknop los.

Nu zal het commando gekopieerd worden naar Algemeen. In het menu Opschonen kan het commando verwijderd worden.