6.1 Overzicht NL-SFB codering

Code Omschrijving
$_ ALGEMEEN
$1 Algemeen
$2 Kader
$3 Viewports
$4 Onderhoek
$5 Noordpijl
$6 Schaalbalk
$7 Stramien
$8 Hulplijnen
$9 Renvooi
1_  ONDERBOUW
10 Onderbouw
11 Bodemvoorzieningen
13 Vloeren op grondslag
16 Funderingsconstructie
17 Paalfundering
19 Onderbouw algemeen
2_ BOVENBOUW
20 Bovenbouw
21 Buitenwanden
22 Binnenwanden
23 Vloeren, galerijen
24 Trappen, hellingen
27 Daken
28 Hoofddraagconstructies
3_  AFBOUW
30 Afbouw
31 Wandopeningen, buiten
32 Wandopeningen, binnen
33 Vloeropeningen
34 Balustrades e.d.
35 Plafonds
37 Dakopeningen
38 Inbouwpakketten anders dan 31 t/m 37
39 Afbouw
4_ AFWERKINGEN
40 Afwerkingen
41 Buitenwandafwerkingen
42 Binnenwandafwerkingen
43 Vloerafwerkingen
44 Trap- en hellingafwerkingen
45 Plafondafwerkingen
47 Dakafwerkingen
48 Afwerkingspakketten
49 Afwerking algemeen
Code Omschrijving
5_ MECHANISCHE INSTALLATIES
50 Mechanische installaties
51 Warmteopwerkingsinstallaties
52 Rioleringsinstallaties
53 Waterinstallaties
54 Gasinstallaties
55 Koelinstallaties
56 Warmtedistributie-installaties
57 Luchtbehandelingsinstallaties
58 Klimaatregelingsinstallaties
59 Mechanische installaties
6_ ELEKTRISCHE INSTALLATIES
60 Elektrische installaties
61 Centrale elektrotechnische-installaties
62 Krachtstroom installaties
63 Verlichtingsinstallaties
64 Communicatie installaties
65 Beveiliging installaties
66 Transport installaties
69 Elektrische installaties algemeen
7 VASTE INRICHTINGEN
70 Vaste inrichtingen
71 Vaste verkeersvoorzieningen
72 Vaste gebruikersvoorzieningen
73 Vaste keukenvoorzieningen
74 Vaste sanitaire voorzieningen
75 Vaste onderhoudsvoorzieningen
76 Vaste opslagvoorzieningen
79 Vaste inrichtingen
8_ LOSSE INVENTARIS
80 Losse inrichting
81 Losse inventaris voor verkeersruimten
82 Losse inventaris voor gebruiksruimten
83 Losse keuken inventaris
84 Losse sanitaire inventaris
85 Losse schoonmaakinventaris
86 Losse opberginventaris
89 Losse inventaris
9_ TERREIN
90 Terrein
91 Grondvoorzieningen
92 Opstallen
93 Omheiningen
94 Terreinafwerkingen
95 Terreininstallaties, werktuigkundig
96 Terreininstallaties, elektrotechnisch
97 Terreininrichting standaard
98 Terreininrichting bijzonder
99 Terrein algemeen