5.5.22 Raam- en deurkozijnen – afwijkend

In Revit kan de template voor deuren en ramen gebruikt worden en daar staan de correcte categorieën al ingesteld. In deze template zijn parameters aanwezig zodat gelijk VO en DO ramen of deuren gemodelleerd kunnen worden.
Voor constructieve modellen moeten de templates deureenvoudig en raameenvoudig gebruikt worden om raam- en deuropeningen te creëren.

HET VERSCHIL TUSSEN VO EN DO KOZIJNEN

Wanneer er gewerkt gaat worden met kozijnen moeten deze in het project geladen worden. Kozijnen zijn terug te vinden in de map 30_afbouw. Hier kan de keuze gemaakt worden tussen een ontwerpraam/deur (VO) of definitief raam/deur (DO).
Deur- en raamfamilies zijn een van de weinige families waar gebruik gemaakt is van nested Families. Dit houdt in dat de draairichtingsymbolen als losse Family ingeladen zijn in de deuren (en ramen).
Deze draairichtingen hebben eigenschappen (parameters) welke gemaakt zijn als TYPE parameters (ook bij de VO kozijnen).

Voor het aanzicht draairichtingsymbool zijn dit :

 • draairichting_vol
 • draairichting_gestippeld

Voor het plattegrond draairichtingsymbool zijn dat :

 • draairichting_recht
 • draairichting_boog
 • draairichting_hoek

Er is bewust gekozen om deze parameters TYPE te maken (ook in de VO kozijnen), dit om het snel en seriematig wijzigen te vereenvoudigen en te versnellen.

Wat zijn de verschillen?

Ontwerpkozijnen (VO) :

 • Ontwerpkozijnen zijn niet voorzien van een draairichting, m.u.v. ontwerpdeuren die in plattegrond wel voorzien zijn van een draairichting.
 • Ontwerpkozijnen zijn zowel numeriek als middels grips (pijltjes) van maat te veranderen.
 • Ontwerpkozijnen hebben een merk dat van het type Instance is (per element), dus deze moeten niet worden getotaliseerd.
 • Ontwerpkozijnen hebben in een tabel geen breedte of hoogte maar een breedte_vo en hoogte_vo.
 • Ontwerpkozijnen hebben direct tijdelijke afmetingen door ze te selecteren.

Definitieve kozijnen (DO) :

 • Definitieve kozijnen zijn voorzien van een draairichting in zowel aanzicht als in plattegrond.
 • Definitieve kozijnen zijn alleen numeriek van maat te veranderen.
 • Definitieve kozijnen hebben een merk dat van het type “type” is (merkgebonden).
 • Definitieve kozijnen hebben meestal een type keuzelijst tijdens het inladen.
 • Definitieve kozijnen hebben indirecte tijdelijke maatvoeringen door ze te selecteren en vervolgens in de Option Bar voor Activate Dimension te kiezen (dit vanwege de complexiteit van deze families).

VO ramen hebben als eigenschap dat de breedte en hoogte te wijzigen is door de blauwe grips (pijltjes) te verplaatsen. Er zijn enkele parameters waarbij dit niet kan, te denken aan o.a. :

 • bovenlicht_hoogte
 • uitzetklepraam_breedte
 • enz.

De reden dat deze parameters alleen maar numeriek in de eigenschappen te wijzigen zijn, is omwille van het gedrag van het kozijn.
Voorbeeld het raam 31_3B_vo draairaam dubbel met hardglazen bovenlicht.rfa.

Stel bovenlicht_breedte wordt zodanig gemaakt, dat deze in het project gewijzigd kan worden d.m.v. de blauwe grips. Om dit mogelijk te maken moet deze maten gekoppeld worden aan de referentievlakken (Ref planes). De tussenstijlen moeten op hun beurt weer gekoppeld worden aan de referentievlakken. Het kozijn ziet er dan als volgt uit:

Wanneer dit kozijn in een wand wordt geplaatst, zijn de grips zoals op het rechter plaatje.

Het probleem is nu, doordat de tussenstijlen hun eigen grips hebben, blijven deze “plaatsvast”. Hierdoor gaat het kozijn vervormen wanneer de breedte van het gehele kozijn gewijzigd wordt, door bijv. de rechtergrip naar links te verplaatsen.