5.5.08 Annotatie onderdelen

Het maken van Families voor annotatie doeleinden geschiedt op dezelfde werkwijze als model families. Hieronder wordt een werkwijze beschreven die in principe hetzelfde is voor alle templates in de map 00_annotaties.
De algemene template is te gebruiken voor tal van annotatie Families, wat wil zeggen dat er een Family wordt gemaakt die als één geheel en als zelfstandig object geplaatst wordt. Bijvoorbeeld een label om deurinformatie uit te lezen:

 1. Kies een template, als eerste moet de ingestelde categorie gecontroleerd worden in de Family Category and Parameters dialoogbox. Bij Family Category kan de correcte categorie aangegeven worden.
  In dit voorbeeld moet gekozen worden voor Door Tags. De categorie keuze bepaalt dat deze label alleen op deuren zal reageren en nergens anders op. Als dat wel gewenst is, dan moet gekozen worden voor Generic Annotations.

 2. In dezelfde dialoogbox kunnen Family Parameters ingesteld worden. Deze hebben invloed op het gedrag van de Family in het project.
 3. Sluit de dialoogbox af.
 4. Plaats een Label in het project en let op de locatie.
 5. Kies de parameters om in het project de gegevens van de deur uit te lezen. In dit geval de Shared Parameters -> breedte en hoogte.
  In dit voorbeeld worden meerdere parameters in één label gestopt. Er kan ook gekozen worden om meerdere labels aan te maken per parameter. Zo kunnen aan deze labels weer zichtbaarheid parameters gekoppeld worden om verschillende varianten aan te maken.
 6. Stel de eigenschappen voor de label in, bijvoorbeeld hoe de uitlijning van de tekst dient te gaan, naar rechts of naar links.
 7. Voeg eventueel grafische informatie toe. Zorg ervoor wanneer deze geparametriseerd dient te worden, dat lijnen gekoppeld zijn aan de referentievlakken en dat de referentievlakken voorzien worden van de maatvoering met bijbehorende parameters.
 8. Verwijder de hulptekst.
 9. Indien noodzakelijk, kunnen er verschillende types aangemaakt worden. De naamgeving voor deze types moeten volgens de Nederlandse taal (hoofdletter beginnen en spaties). Dit mag omdat deze typenamen uitgelezen kunnen worden door Tags.
 10. Sla deze Family op (bijv. 30_3B_deursymbool.rfa).
 11. Laad deze Family in het project.
 12. Gebruik Tag by Category uit het tabblad Annotate -> Tag om de annotatie in het project te plaatsen.