5.5.05 Algemene onderdelen, vlakgebaseerd

De algemene template is te gebruiken voor tal van enkelvoudige Families, wat wil zeggen dat er een Family wordt gebouwd die als één geheel en als zelfstandig object geplaatst wordt. Deze template heeft de eigenschap dat de Family geplaatst moet worden op een vlak. Denk aan een inbouwspot, e.d.
Door de categorie in te stellen, wordt er aangegeven wat er gemaakt wordt. Moet er een bureau gemaakt worden, zet de categorie dan op Furniture. Betreft het bomen, dan zou deze op Site gezet kunnen worden. Deze template kan dus ook gebruikt worden voor Structural Columns, alleen de werking van deze kolom zal anders zijn dan wanneer de template speciaal voor de kolommen wordt gebruikt.
In dit voorbeeld wordt er een inbouwspot gecreëerd.

 1. Start de Family Category and Parameters dialoogbox en stel bij Family Category de correcte categorie in. In dit geval wordt dit Lightning Fixtures.
 2. In dezelfde dialoogbox kunnen Family Parameters ingesteld worden. Deze hebben invloed op het gedrag van de Family in het project.
 3. Als gekozen wordt voor de categorie Generic Models, dan is er een extra parameter die aangevinkt kan worden. Er kan namelijk opgegeven worden of dit element wapening mag krijgen.
 4. Sluit de dialoogbox af.
 5. Het volgende onderdeel hangt natuurlijk van de soort Family af, maar start simpel en breidt deze verder uit. Eerst gaan controleren of de referentievlakken werken zodra deze geparametriseerd zijn en dan de geometrie eraan koppelen. Dan wordt verder gegaan om de geometrie te verfijnen en uit te breiden. Kortom stapje voor stapje de Family opbouwen en elke keer controleren.
  1. Visualiseer eerst de basis geometrie van de inbouwspot en teken de referentievlakken.
  2. Voeg maatvoeringen toe aan de referentievlakken.
  3. Voeg labels toe aan de maatvoeringen om deze te parametriseren.
  4. Maak Family Parameters of Shared Parameters aan of laad deze.
  5. Verander de waardes van de parameters om te testen of de referentievlakken zich naar wens gedragen.
  6. Creëer de inbouwspot van de hemelwaterafvoer d.m.v. een Extrusion, Sweep, enz. en koppel deze aan de referentievlakken.
 6. Subcategorieën moeten toegevoegd en gekoppeld worden aan de geometrie.Start het commando 3B Subcategorieën uit het tabblad 3B.


  Werkmethodiek -> 3B Tools. Er volgt een dialoogbox met overzicht van subcategorieën die in deze categorie tot de beschikking staan. Selecteer de gewenste subcategorie met Shift of met Ctrl en kies vervolgens voor Toevoegen.
  Is de gewenste subcategorie niet aanwezig, dan moet deze alsnog aangemaakt worden in de Object Styles. Let hierbij op de naamgeving (kleine letters en underscores).
  Koppel de geometrie aan de gewenste subcategorieën.
 7. Als er gebruik wordt gemaakt van calculatiesoftware of andere software, dan kan er gebruik worden gemaakt van drie parameters. Dit zijn de parameters brink_code, algemeen_code en Assembly Code met als type Text. Dit betekent dat de codering uit letters en cijfers kan bestaan. Voeg de waarde toe.

 8. Indien noodzakelijk, kunnen er verschillende types aangemaakt worden. De naamgeving voor deze types moeten volgens de Nederlandse taal (hoofdletter beginnen en spaties). Dit mag omdat deze typenamen uitgelezen kunnen worden door Tags.
 9. Sla de Family op (bijv. 63_3B_inbouwspot).
 10. Laad de Family in het project.
 11. Plaats deze inbouwspot door middel van het Component commando. Dit kan dus alleen op een vlak geplaatst worden, zoals een wand, vloer, dak, enz. (Alleen hierop reageert deze Family)