5.5.03 Algemene onderdelen, lijngebaseerd

De algemene template, lijngebaseerd is te gebruiken voor tal van enkelvoudige Families, wat wil zeggen dat er een Family wordt gebouwd die als één geheel en als zelfstandig object geplaatst wordt.

Door de categorie in te stellen, wordt er aangegeven wat er gemaakt wordt. Moet er een bureau gemaakt worden, zet de categorie dan op Furniture. Betreft het bomen, dan zou deze op Site gezet kunnen worden. Deze template kan dus ook gebruikt worden voor Structural Framing, alleen de werking van deze balk zal dan anders zijn dan wanneer de template speciaal voor de balken wordt gebruikt.

In dit voorbeeld wordt er een nokvorst gecreëerd.

 1. Start de Family Category and Parameters dialoogbox en stel bij Family Category de correcte categorie in.
  In dit geval wordt dit Generic Models (dit omdat dak (Roof) een System Family is en dus niet gekozen kan worden). Dit is belangrijk omdat aan de categorie keuze parameters en een bepaald gedrag gekoppeld is. Ook wanneer je later hoeveelheidstaten wilt maken, is het van groot belang dat de Families in de juiste categorie zijn aangemaakt.

 2. In dezelfde dialoogbox kunnen Family Parameters ingesteld worden. Deze hebben invloed op het gedrag van de Family in het project.
 3. Als gekozen wordt voor de categorie Generic Models, dan is er een extra parameter die aangevinkt kan worden. Er kan namelijk opgegeven worden of dit element wapening mag krijgen.

 4. Sluit de dialoogbox af.
 5. De lijngebaseerde Family moet in de basis gekoppeld worden aan twee referentievlakken.

 6. Subcategorieën moeten toegevoegd en gekoppeld worden aan de geometrie.Start het commando 3B Subcategorieën uit het tabblad 3B Werkmethodiek3B Family Er volgt een dialoogbox met overzicht van subcategorieën die in deze categorie tot de beschikking staan. Selecteer de gewenste subcategorie met Shift of met Ctrl en kies vervolgens voor Toevoegen.
  Is de gewenste subcategorie niet aanwezig, dan moet deze alsnog aangemaakt worden in de Object Styles. Let hierbij op de naamgeving (kleine letters en underscores).
  Koppel de geometrie aan de gewenste subcategorieën.

 7. Als er gebruik wordt gemaakt van calculatiesoftware of andere software, dan kan er gebruik worden gemaakt van drie parameters. Dit zijn de parameters brink_code, algemeen_code en Assembly Code met als type Text. Dit betekent dat de codering uit letters en cijfers kan bestaan. Voeg de waarde toe.

 8. Indien noodzakelijk, kunnen er verschillende types aangemaakt worden. De naamgeving voor deze types moeten volgens de Nederlandse taal (hoofdletter beginnen en spaties). Dit mag omdat deze typenamen uitgelezen kunnen worden door Tags.
 9. Sla de Family op (bijv. 47_3B_nokvorst_l).
  Let hierbij op om achter de omschrijving _l te verwerken, dit is het kenmerk voor een lijngebaseerde Family.
 10. Laad de Family in het project.
 11. Plaats de Family in het project.

 12. Plaats de nokvorst door middel van het Component commando. Dit is een lijngebaseerde Family, dus nu kunnen twee punten aangewezen worden. Tussen deze twee punten wordt de nokvorst getekend.