5.2 Het maken van een Family

Als er een Family gemaakt wordt, dan moet als eerste de toelichting gestart worden. Hierin is een stappenplan beschreven waarop gelet moet worden om een Family conform 3B te maken, maar ook zoals het hoort qua Revit begrippen.

In het stappenplan wordt summier beschreven welke handelingen uitgevoerd moeten worden. In hoofdstuk 5.2.1 wordt hier aandacht aan besteed.