5.2.6 Materialen en lijntypes

In de families mogen wel materialen en lijntypes aanwezig zijn, dit is om het e.e.a. te verduidelijken. Als de materiaalnaam en lijntype-naam aanwezig is in het project, zal de Family luisteren naar de materialen in het project. Dat is juist de 3B methode. Verwijder wel alle ongebruikte materialen en lijnstijlen om de Families zo klein mogelijk te houden.