5.2.2 Aanmaken en opslaan van een nieuwe Family

Bij het opslaan van een nieuwe Family of als er één gekopieerd wordt, moet deze opgeslagen worden in de bureau- of projectbibliotheek conform de naamgeving uit Hoofdstuk 2.

Let op: Nooit Families opslaan in de 3B bibliotheek en als er een kopie wordt gemaakt, altijd opslaan met een andere naam in de bureau- of projectbibliotheek.