4.3.2 Overzicht van alle zichten

Er is een schema aanwezig die een overzicht geeft van alle aanwezige zichten (Views) die in de Project Browser staan. Dit overzicht laat de eigenschappen van deze zichten, zoals de schaal en detailniveau e.d. zien.