4.2.9 Maatvoeringstijlen (Dimension)

In het tabblad AnnotateDimension zitten commando’s om te kunnen maatvoeren.

In de template zijn verschillende maatvoeringstijlen opgenomen met verschillende teksthoogtes en bijbehorende eigenschappen. Speciaal voor het maatvoeren van hoogtes in gevels en doorsneden zijn er hoogtemaatvoeringstijlen aangemaakt.