4.2.7 Objectstijlen (Object Styles)

In het tabblad ManageSettings zit het commando Object Styles. Hiermee kunnen instellingen gedaan worden die betrekking hebben op het uiterlijk van de elementen in het project.

Standaard staan er categorieën in die niet verwijderd of toegevoegd kunnen worden. Deze categorieën kunnen bestaan uit subcategorieën.

In de template zijn een aantal subcategorieën aangemaakt onder de verschillende categorieën. De namen zijn zonder hoofdletters en daardoor makkelijk te herkennen. Al deze subcategorieën (indien noodzakelijk) zijn voorzien van een kleur, pennummer, lijnpatroon en een materiaal.

Er zijn meerdere tabbladen aanwezig, per type onderdeel kunnen instellingen gedaan worden. Worden er DWG bestanden gekoppeld aan het huidige project, dan zijn deze zichtbaar in het tabblad “Imported Objects”. Vanuit dit tabblad kunnen de lagen van de geïmporteerde bestanden gewijzigd worden.