3B VODO conversie

OMSCHRIJVING

Met dit commando kunnen VO kozijnen vervangen worden door DO kozijnen.

 

Een VO raam is in de 3B Werkmethodiek bibliotheek een raam met Instance parameters. Dit raam kan, door middel van grips, van afmeting gewijzigd worden. Als de afmetingen definitief worden, moet dit raam vervangen worden door een DO raam. In de 3B bibliotheek is dit een raam met Type parameters. Elke afmeting, wordt een ander type raam. Dit commando werkt alleen als de omschrijving van het DO raam hetzelfde is als het VO raam. Bijvoorbeeld de volgende naamgeving zal correct werken:

  • VO raam : 31_3B_vo draairaam met uitzetklepraam met hardglazen zijlichten.rfa
  • DO raam : 31_devr_draairaam met uitzetklepraam met hardglazen zijlichten.rfa

WERKWIJZE

  1. Selecteer de ramen en deuren die vervangen dienen te worden.
  2. Het commando starten.
  3. Op de achtergrond worden de VO kozijnen vervangen door de DO kozijnen. Er wordt in alle bibliotheken gekeken.
  4. Zijn er meerdere omschrijvingen van verschillende varianten, dan verschijnt er een dialoogbox waaruit een keuze gemaakt kan worden.
  5. Als alles gereed is verschijnt de volgende dialoogbox (e.e.a. kan er anders uitzien).
  6. Er volgt een overzicht van de aangepaste kozijnen in het linker gedeelte. In het rechter gedeelte komen de families te staan die niet vervangen zijn.
  7. Alle dezelfde parameters met bij behorende waarde uit de VO kozijn worden overgenomen en geplaatst in het DO kozijn.