3B Toon locatie

OMSCHRIJVING

3B Toon locatie is een tool die locaties kan markeren in een project. Dit kan handig zijn wanneer u bepaalde locaties wilt controleren in een project. Alle coördinaten worden gemeten t.o.v. Project Startup Location. Ze kunnen gemarkeerd worden middels Modellines of door het plaatsen van een Family.

 

WERKWIJZE

 1. Het commando starten
 2. Vul een X,Y,Z locatie in. Dit kunnen Revit eenheden (1) zijn (inches) of maten in millimeter (2). In het eerste X veld kan ook een locatie geplakt (CTRL-V) worden.Haakjes “()” en accolades “{}” worden weggefiltert. Wanneer coördinaten geplakt worden, dient het decimaal teken een punt te zijn, en de coördinaten gescheiden door een komma. Enkele voorbeelden die kunnen:
  • 1000,2000,3000
  • 1000.44,2000.55,3000.66,/li>
  • (44,66,77)
  • {55,66,77}
  • ({55,66,77})
 3. Kies voor de markering een modelline (4) type OF kies een Family (5) om te plaatsen.
 4. Met de Undo knop rechtsonder, kunnen de geplaatste markeringen verwijderd worden.
 5. Het is mogelijk om families te selecteren (3) en dan de boundingbox te markeren middels (4) of (5).