3B Project vergelijker

OMSCHRIJVING

3B Project vergelijker is een tool waarmee statussen van een project vergeleken kunnen worden.

WERKWIJZE

  1. Het commando starten
  2. Met deze knoppen (1) kunnen snapshots gemaakt, opgeslagen en verwijderd worden.
  3. Bij (2) zijn de snapshots te kiezen.
  4. Zodra een nieuwe snapshot gemaakt wordt, komt het volgende dialoogscherm in beeld, Selecteer hier welke categorieën gecontroleerd moeten worden.
  5. Druk op de vergelijk knop (5). Nu worden bij (3) de verschillen getoond,
  6. De kleuren (4) geven aan wat het verschil is. Een element kan niet meer aanwezig zijn, kan later toegevoegd zijn (dus na het maken van de snapshot) of eigenschappen van een element kunnen gewijzigd zijn.
  7. Met de knoppen aan de rechterzijde kunnen de elementen op allerlei wijze bekeken worden. Tevens kan hier ook een BCF bestand gemaakt worden.
  8. Wanneer de tool later gestart wordt kan de huidige stand van zake gecontroleerd worden t.o.v. een eerder opgeslagen snapshot.
  9. Wanneer er gekozen wordt om een BCF bestand te maken, komt het volgende dialoogscherm in beeld. Dit bestand kan dan weer door de 3B BCF Manager of sofware van derden gebruikt worden.