3B Tool: 3B Elementnummering

Ruimtenummers hernummeren met 3B Elementnummering  

De meeste modelleurs hebben het vast al vaak meegemaakt en daardoor zal dit bekend in de oren klinken. Door het wijzigen van bijvoorbeeld indelingen tijdens het ontwerpproces of het uitwerken van het technisch model vervallen er regelmatig ruimten (rooms), meestal door het samenvoegen van ruimten, of worden er nieuwe ruimten aan het model toegevoegd.

Elementnummering 1

In een aantal gevallen kiest men er tijdens het uitwerkingsproces voor om de aanwezige ruimten en hun ruimtenummers te hernummeren om er weer een vlot lopend geheel van te maken. Dit hernummeren van ruimten in het model kan, afhankelijk van de grootte van het project, een tijdrovend klusje zijn.

Hiervoor biedt de 3B Tool 3B Elementnummering een snelle en eenvoudige oplossing. Deze tool is terug te vinden in het tabblad 3B 202X.X → Paneel: 3B Project → Project.

Elementnummering

Met 3B Elementnummering is het mogelijk om elementen te voorzien van een oplopend nummer. Dat kan een nieuwe nummeringsparameter of een bestaande nummeringsparameter zijn, in ons voorbeeld is het de bestaande parameter: Number. Kies je voor een nieuwe Parameter, dan maakt de tool van deze nieuwe parameter een Shared Parameter en stelt deze parameter direct in als een Project Parameter. 

De volgorde van de nummering is de volgorde waarin geklikt wordt.

Werkwijze:

  1. Het commando 3B Elementnummering
  2. Kies de juiste instellingen, in dit voorbeeld Element type: Rooms.
  3. Bepaal de juiste Nummeringsparameter, in dit voorbeeld: Number.
  4. Stel het nummer in waarmee de nummering moet starten. Maak indien nodig gebruik van een Prefix en/of een Suffix.
    Let op: bij het omnummeren van de 0-bouwlaag moet de vink bij ‘0 overslaan’ uit staan !

Elementnummering 2

5. Selecteer in de gewenste volgorde de betreffende rooms waardoor deze omgenummerd worden.

6. Sluit na voltooiing 3B Elementnummering af met Esc.

Elementnummering 3