3B Bouwbesluit gereedmaken

 

Maak het project gereed voor de Bouwbesluit berekeningen. Hierbij worden automatisch Bouwbesluit projectparameters aan de elementen in uw project toegevoegd die belangrijk zijn voor de toetsing.

WERKWIJZE

De parameters zoals genoemd in hoofdstuk “Parameters bouwbesluit gereed maken” worden toegevoegd. Tevens wordt in Areas de parameter number3b overgenomen uit “Number”. Is deze leeg dan wordt deze automatisch gevuld.

Klik hiervoor op “3B Bouwbesluit gereed maken” in de 3B Bouwbesluit functies.

Na het toevoegen van de parameters komt het volgende scherm te voorschijn. De inhoud van de getoonde view templates kan afwijken van uw eigen project. De view template die u hier dient te selecteren is 00_3B_BBS_tabellen.

Let op:

  1. Bij het tussentijds toevoegen van Families die een relatie hebben met het Bouwbesluit (ramen, deuren, ventilatiepunten, etc.) dient stap 1 herhaald te worden tijdens onderstaande stappen.
  2. In Revit 2014 hoeft er geen View template gekozen te worden