3B Benchmark

OMSCHRIJVING

3B Benchmark is een tool waarmee de performance gemeten kan worden van het systeem waarop Revit actief is.

 

WERKWIJZE

  1. Het commando starten.
  2. Kies een script waarmee getest dient te worden. Standaard worden er 6 scripts (.3bb) meegeleverd. De eerste 5 hiervan zullen een eveneens meegeleverd testbestand gebruiken om de test mee uit te voeren.

    Alleen Bench6_DocumentInfo_2016_huidig.3bb zal uitgevoerd worden op het actieve project (geeft inzage in de aanwezige families en de parameters).
    Let er ook op dat de juiste versie geladen wordt (vandaar de _2016 aanduiding in de bestandsnaam).

  3. Met de emailknop kan het resultaat naar ICN Solutions gemaild worden.