3B BCF manager

OMSCHRIJVING

3B BCF Manager is een tool waarmee BCF bestanden beheerd kunnen worden.

WERKWIJZE

  1. Het commando starten
  2. Load een BCF bestand in wanneer u deze wilt gebruiken in het geopende project (1).
  3. Bij (2) staan alle aangemaakte issues in het BCF bestand.
  4. Per issue is de informatie te bekijken (3) en aan te passen/in te vullen.
  5. Met de knoppen aan de rechterzijde (4) kan ieder element in het project bekeken worden. Tevens kunnen hier issues aangemaakt worden.
  6. In de instellingen kunnen diverse zaken opgegeven worden, zoals disciplines, email adressen en mogelijkheden per gebruiker.