1.5.4 Vergelijk Revit GG NL en 3B txt–files

Hieronder worden de lijsten van Revit GG-NL en de 3B werkmethodiek txt-files getoond. Te zien is dat de file van de 3B werkmethodiek aanzienlijk uitgebreider is ten opzichte van de Revit GG-NL txt-file, daarmee sluit de 3B Werkmethodiek file beter aan op de praktijk.

 

Revit GG Uniformclassification.txt 3B Werkmethodiek Uniformclassification.txt
-11 Bodemvoorziengen 1A Verwerving
(11.0) Bodemvoorzieningen; algemeen 1B Infrastructurele voorzieningen
(11.1) Bodemvoorzieningen; grond 1C Bouwrijp maken
(11.2) Bodemvoorzieningen; water 2 Bouwkundige werken
-13 Vloeren op grondslag 2A Fundering
(13.0) Vloeren op grondslag; algemeen 2A(11) Bodemvoorzieningen
(13.1) Vloeren op grondslag; niet constructief 2A(11.0) Bodemvoorzieningen; algemeen
(13.2) Vloeren op grondslag; constructief 2A(11.1) Bodemvoorzieningen; grond
-16 Funderingsconstructies 2A(11.10) Bodemvoorzieningen; grond, algemeen (verzamelniveau)
(16.0) Funderingsconstructies; algemeen 2A(11.11) Bodemvoorzieningen; grond, ontgravingen
(16.1) Funderingsconstructies; voeten en balken 2A(11.12) Bodemvoorzieningen; grond, aanvullingen
(16.2) Funderingsconstructies; keerwanden 2A(11.13) Bodemvoorzieningen; grond, sloop- en rooiwerkzaamheden
-17 Paalfunderingen 2A(11.15) Bodemvoorzieningen, grond, damwanden
(17.0) Paalfunderingen; algemeen 2A(11.2) Bodemvoorzieningen; water
(17.1) Paalfunderingen; niet geheid 2A(11.20) Bodemvoorzieningen; water, algemeen (verzamelniveau)
(17.2) Paalfunderingen; geheid 2A(11.24) Bodemvoorzieningen; water, bemalingen
2A(11.25) Bodemvoorzieningen; water, damwanden
2A(13) Vloeren op grondslag
2A(13.0) Vloeren op grondslag; algemeen
2A(13.1) Vloeren op grondslag; niet constructief
2A(13.10) Vloeren op grondslag; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
2A(13.11) Vloeren op grondslag; niet constructief, bodemafsluitingen
2A(13.12) Vloeren op grondslag; niet constructief, vloeren als gebouwonderdeel
2A(13.13) Vloeren op grondslag; niet constructief, vloeren als bestrating
2A(13.2) Vloeren op grondslag; constructief
2A(13.20) Vloeren op grondslag; constructief, algemeen (verzamelniveau)
2A(13.21) Vloeren op grondslag; constructief, bodemafsluitingen
2A(13.22) Vloeren op grondslag; constructief, vloeren als gebouwonderdeel
2A(13.25) Vloeren op grondslag; constructief, grondverbeteringen
2A(16) Funderingsconstructies
2A(16.0) Funderingsconstructies; algemeen
2A(16.1) Funderingsconstructies; voeten en balken
2A(16.10) Funderingsconstructies; voeten en balken, algemeen (verzamelniveau)
2A(16.11) Funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie voeten
2A(16.12) Funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken
2A(16.13) Funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie poeren
2A(16.14) Funderingsconstructies; voeten en balken, gevelwanden (-200)
2A(16.15) Funderingsconstructies; voeten en balken, grondverbeteringen
2A(16.2) Funderingsconstructies; keerwanden
2A(16.20) Funderingsconstructies; keerwanden, algemeen (verzamelniveau)
2A(16.21) Funderingsconstructies; keerwanden, grondkerende wanden
2A(16.22) Funderingsconstructies; keerwanden, waterkerende wanden
2A(16.23) Funderingsconstructies; keerwanden, gevelwanden (-200)
2A(16.25) Funderingsconstructies; keerwanden, grondverbeteringen
2A(17) Paalfunderingen
2A(17.0) Paalfunderingen; algemeen
2A(17.1) Paalfunderingen; niet geheid
2A(17.10) Paalfunderingen; niet geheid, algemeen (verzamelniveau)
2A(17.11) Paalfunderingen; niet geheid, dragend palen; geboord
2A(17.12) Paalfunderingen; niet geheid, dragende palen; geschroefd
2A(17.13) Paalfunderingen; niet geheid, trekverankeringen
2A(17.14) Paalfunderingen; niet geheid, pijler-putring funderingen
2A(17.15) Paalfunderingen; niet geheid, bodeminjecties
2A(17.2) Paalfunderingen; geheid
2A(17.20) Paalfunderingen; geheid, algemeen (verzamelniveau)
2A(17.21) Paalfunderingen; geheid, dragende palen
2A(17.22) Paalfunderingen; geheid, palen; ingeheide bekisting
2A(17.23) Paalfunderingen; geheid, trekverankeringen
2A(17.25) Paalfunderingen; geheid, damwanden funderingen