1.4.2 Revit model exporteren naar Navisworks

In Navisworks kan een Revit project (RVT bestand) direct geopend worden. Maar er is ook een plug-in voor Revit. Het 3D model kan vervolgens geëxporteerd worden naar het bestandstype NWC en dit is te openen in Navisworks.

In de 3B Revit template is al een 3D zicht aangemaakt voor Navisworks. Het is aan te raden om een apart 3D zicht aan te maken en hierin de elementen te zetten die in Navisworks gewenst zijn. Als het 3D zicht gereed is kan het commando Navisworks 2014 gestart worden in het tabblad Add-InsExternal ToolsExternal Tools. De dialoogbox zoals in de afbeelding te zien is:

Hierin kan de locatie aangegeven worden waar het bestand opgeslagen moet worden. Tevens zijn hier de instellingen voor het exporteren (Navisworks settings) terug te vinden en deze moeten altijd gecontroleerd worden.
Om een juiste bestand te creëren moeten de instellingen minimaal zoals hieronder zijn ingesteld.

Daarnaast kunnen er naar wens allerlei algemene instellingen verricht worden. Als alle instellingen gereed zijn en de locatie met naam bepaald is, dan kunnen alle dialoogboxen afgesloten worden.

Het Navisworks bestand is opgeslagen en kan geopend worden in Navisworks.
Het kan zijn dat de plug-in niet aanwezig is, ondanks dat Naviswork en Revit op de pc zijn geïnstalleerd. Dit heeft te maken met de volgorde van het installeren van de programma’s. Dit is in orde te maken door de Control Panel in het onderdeel Add or Remove Programs. Zie de site van Autodesk voor de exacte werkwijze, type in Google het volgende: Manually installing Navisworks Exporter in Revit 2014 en de site is zo het gemakkelijkst te vinden.