1.3.3 Over het IFC bestandsformaat

Het Industry Foundation Classes (IFC) bestandsformaat is ontwikkeld door de International Alliance of Interoperability (IAI). IFC verzorgt de uitwisseling tussen verschillende applicaties. Het bestandsformaat schept de mogelijkheid om volgens internationale standaarden gebouwobjecten en hun eigenschappen te importeren en exporteren.

IFC verbetert communicatie, productiviteit, oplevertijd en kwaliteit gedurende de levenscyclus van een gebouw. Het verminderd het verlies van informatie tijdens de uitwisseling van de ene naar de andere applicatie.

Voor meer informatie kijk op: buildingsmart