Nieuwe functies voor 3B Tools 2019

De nieuwste versie van 3B Tools werkt nog effectiever en sneller dan u gewend bent. Bovendien sluit de software nu nog beter aan op Autodesk Revit. Gebruikers van 3B Tools kunnen de nieuwe versie downloaden van Mijn 3B Tools.

Functie Omschrijving
3B Database Manager Hiermee kunnen database-handelingen, zoals aanmaken en inlezen, worden uitgevoerd. In 3B Tools krijgt ieder Revit-project een eigen database-bestand. Hierdoor kunnen iedere gewenste data gekoppeld worden aan het project, zonder dat het project in Revit hoeft te zijn voorzien van tal van properties of parameters. Bijkomend voordeel is dat de data uit te database ook beschikbaar gesteld kan worden aan derden, zonder dat het Revit-model uitgewisseld hoeft te worden. Nieuw
3B Project Data Hiermee kunnen locatie- en database-informatie aan een project worden gekoppeld. De data wordt gelezen uit en geschreven in de extended data van een Revit-projectbestand. Hierdoor blijft deze info altijd aan het project gekoppeld. Nieuw
3B IFC Property Set Manager Hiermee kunnen User Defined Property sets (tekstbestanden) worden gemaakt. Deze bestanden zijn te gebruiken wanneer vanuit Revit bepaalde parameters (eigenschappen) mee moeten worden geëxporteerd naar een IFC. Nieuw
3B BCF Manager Deze tool beheert BCF-bestanden. Nieuw
3B Bouwbesluit 2.0 Optionele module voor het toetsen van een ontwerp aan het Nederlandse Bouwbesluit. Nieuw
3B Filled Regions Hiermee worden arceringen (filled regions) geplaatst op de boundary lines van Areas of Rooms. Nieuw
3B Project Vergelijker Deze tool vergelijkt statussen van een project. Nieuw
3B Toon Locaties Markeert locaties in een project. Dit kan handig zijn als u bepaalde locaties wilt controleren in een project. Nieuw
3B Direct Shape Hiermee worden alle niet-Revit-geometry omgezet naar Native Revit-geometrie. Dit is handig voor verwerking van IFC, SAT, 3DM (Rhino) en SKP (SketchUp). Nieuw
3B Parameters per ScopeBox Hiermee worden de waardes van parameters in één snelle handeling toegepast op de in een ScopeBox aanwezige categorieën Nieuw