5.3 Richtlijnen bij samenwerken in een BIM proces

 1. Als er geëxporteerd wordt naar een neutraal formaat, zoals IFC en CIS/2, moet de integriteit van de data behouden blijven. Daardoor wordt door Autodesk aangeraden om ook altijd een kopie te sturen van het originele bestand of de constructie tekeningen zodat altijd aangegeven kan worden dat de papierendocumenten of de PDF bestanden leidinggevend zijn en dat de neutrale bestanden als extra ondersteuning zijn gegeven.
 2. Er altijd vanuit gaan dat de wanden die de architect getekend heeft, niet constructief ingesteld staan. Deze altijd allemaal nalopen en wijzigen in de elementen van de constructeur zelf.
 3. Als met meerdere disciplines in een project gewerkt gaat worden, dan is het aan te raden om een gedeelde parameter (Shared Parameter) in het project te stoppen voor View use. Dan kan er aangegeven worden welke zichten zichtbaar zijn en welke niet in de Project Browser. Dan blijft de Project Browser overzichtelijker.
 4. Run Interference Check in het tabblad Collaborate -> Coordinate -> Interference Check. Als het commando gestart wordt, wordt de Interference Check dialoogbox gestart en hier kan aangegeven worden of er op problemen gecontroleerd moet worden binnen het project of met objecten van een gekoppeld project.
  Er kan geen controle uitgevoerd worden tussen twee verschillende gekoppelde bestanden!


 5. Gebruik de ThinLines tool om de conflicten duidelijker te kunnen zien.
 6. Worden bestanden gekoppeld, dan is het voor de constructeur makkelijk om eenmalig de Copy/Monitor tool te gebruiken om alvast onderdelen over te nemen naar zijn eigen model. Gebruikt de Copy tool die beschikbaar wordt nadat een gekoppeld model geselecteerd is met het commando Select Link of Use Current Project in het tabblad Collaborate -> Coordinate.
 7. Gebruik de Copy tools om elementen in een huidig project te kopiëren of van een gekoppeld project naar zijn beheerder te kopiëren. Nadat het element is gekopieerd, wordt er een symbool zichtbaar naast de gekopieerde elementen. Deze koppeling moet daarna ongedaan worden gemaakt door de elementen te selecteren en in het contextuele tabblad weg te halen.
 8. Werken met Worksets wordt aangeraden om dit niet te doen met meer dan 8 personen en met bestanden tot 150 a 200 MB te werken. Wordt het bestand groter, dan kan er hinder ontstaan. Tevens wordt bij dit soort projecten veel gevraagd van de hardware.
 9. Maak periodiek nieuwe lokale kopieën van het centrale bestand om deze gesynchroniseerd te houden met het centrale bestand. Dan kunnen de lokale bestanden ook gebruikt worden als het centrale bestand corrupt wordt.
 10. Verplaats of verander de back-up folder van het centrale bestand niet, want anders wordt het projectdata corrupt