5.1 Algemeen

Voor het samenwerken van meerdere gebruikers binnen Revit moeten afspraken worden gemaakt.

Zeker wanneer de ambitie bestaat om in één centraal gebouwmodel te werken moet duidelijk worden vastgesteld welke taken en verantwoordelijkheden iedere betrokken gebruiker heeft. Enerzijds heeft men te maken met meerdere disciplines met ieder hun eigen bijdrage aan het BIM, anderzijds moet duidelijk zijn welke contractuele verplichtingen iedere gebruiker binnen het BIM project heeft.

In Revit kan middels aangeven van Groups en/of Worksets een verzameling van elementen worden toegekend aan een of meerdere gebruikers met daaraan gerelateerde rechten. Op deze wijze is de verantwoording voor modelonderdelen toe te wijzen aan de gebruiker. In de praktijk ontstaat een communicatie protocol tussen gebruikers waarbij het Revit systeem continu attendeert op de bevoegdheden, wat bij hoge frequentie kan leiden tot irritaties. Vooral bij ‘samenwerking op afstand’ worden deze irritaties niet alleen vergroot vanwege het continu monitoren maar ook door de snelheidsreductie die in sommige gevallen web gebaseerde communicatie met zich mee brengt.

Voor samenwerking met Revit is geen standaardoplossing aan te geven vanwege de vele factoren die, naast het technologische, van invloed zijn op het totale BIM. In geval van meerdere Revit gebruikers is werken met de 3B Werkmethodiek in eerste instantie een stap in de richting van goed gestructureerde samenwerking. Met betrekking tot ‘rechten, plichten en efficiency’ van de gebruikers in een projectomgeving is het aan te bevelen dit in overleg met de BIM consultant te doen. ICN Solutions heeft naast de 3B Werkmethodiek (aanvullend) meerdere oplossingen beschikbaar om in een Revit omgeving optimaal samen te kunnen werken.