4.10 Oppervlakte plannen

Als het commando Area Plan gekozen is kan er een vlekkenplan aangemaakt worden van een bepaalde plattegrond. In de dialoogbox kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het type Verblijfsgebied en kan van de begane grond een oppervlakte plan gemaakt worden.

Met de Area Boundary Lines worden de ruimte scheidende wanden aangegeven.

Plaats daarna de Areas en vervolgens een legenda door het commando Legend te plaatsen naast het vlekkenplan.

In de tabel 00_3B_invultabel verblijfsgebieden staan al diverse verblijfsruimtes gedefinieerd. Deze lijst kan zelf verder uitgebreid worden.