4.09.4 Sponning in kopse kant van de wand

Als een (beton)wand is getekend kan er een verticale sparing in worden geplaatst. In de map 20_bovenbouw\28_wand\ zijn wandsponningen aanwezig. Als een wand getekend is van de fundering naar de 1e verdieping, dan kan een sponning geplaatst worden in het niveau van de fundering met het commando Component. Na plaatsing, kan de sponning worden geselecteerd en door de maten aan te passen kunnen de sponningen naar de kopse kant verschoven worden.