4.09.3 Het commando Show Hidden Lines

Model- en detailelement, die verborgen worden door andere elementen, kunnen toch getoond worden door het commando Show Hidden Lines. Eerst het element selecteren dat de lijnen verbergt. Vervolgens het element selecteren waarvan de lijnen zichtbaar moeten zijn. Dit commando kan op alle elementen toegepast worden die de subcategorie Hidden Lines hebben. Het Remove Hidden Lines commando maakt het ongedaan.
Dit commando is handig als in een 3D zicht verborgen lijnen zichtbaar moeten worden. Bijvoorbeeld als de wand, zoals in de afbeelding erachter gestippeld moet zijn. Start het commando Show Hidden Lines en selecteer de wand die het element verbergt en vervolgens het element dat getoond moet worden.

Ook al wordt het 3D zicht geroteerd, de gestippelde lijnen blijven. Als ze verwijderd dienen te worden, is dat op bijna dezelfde wijze maar dan met het commando Remove Hidden Lines.

Nieuw in Revit 2015 is het instellen van de Show Hidden Lines voor een gehele view. Hier kan gekozen worden voor alle lijnen te laten zien (All), per discipline (By Discipline) of geen enkele Hidden Lines te tonen. Bij de optie By Discipline zijn de lijnen apart in te regelen volgens eerder benoemd commando te vinden via view -> Show hidden Lines.