4.09.2 Het commando LineWork

Met dit commando kunnen elementlijnen omgezet worden naar een ander type lijn in dat zicht, bijvoorbeeld om van een getrokken lijn een gestippelde lijn te maken. Eerst het zicht op Wireframe zetten en vervolgens worden de elementen aangewezen die er anders uit komen te zien. Met de TAB toets kan gewisseld worden tussen op elkaar liggende elementen. Zijn de geselecteerde lijnen zichtbaar dan moet het zicht weer op Hidden Line gezet worden en dan zijn de objecten gestippeld in het zicht. Hierbij moet opgelet worden dat de hoeken van de wanden goed staan ingesteld. Eén zijde van de wand is niet aanpasbaar, daarom moet er gekozen worden om in één richting de wanden zo in te stellen en de andere richting kan niet op deze manier gestippeld zichtbaar worden gemaakt. Eveneens kan er met Symbolic Lines overheen getekend worden en deze lijnen koppelen aan het element.