4.08.2 Kruiswapening

In het tab Structure -> Reinforcement is het commando Area te vinden. Hiermee kan kruiswapening in één handeling in een vloer of wand geplaatst worden.

Als het commando gestart wordt, moet er een vloerrand of wandrand aangewezen worden en de schetsmode wordt gestart. Hier moet de contour van het gewapende gebied komen. Als de gehele vloer gewapend moet worden, kan natuurlijk ook de vloerrand aangewezen worden. Zet eventueel de slotjes op slot. Geef de hoofdrichting aan met het commando Major Direction Edge. Geef bij Area Reinforcement Properties de wapeninggegevens op. Als de schetsmode wordt afgesloten is er wapening in de vloer geplaatst.

Als er een symbool voor overspanningrichting geladen is in het project, dan wordt deze ook automatisch in de plattegrond geplaatst als de schetsmode afgesloten wordt. In de afbeelding hiernaast is een voorbeeld te zien als de schetsmode is afgesloten.

Er zit een aanhaling aan die uitgevinkt kan worden op de Option Bar als de Tag geselecteerd wordt. Met het Move teken kan de Tag naar de juiste plaats verschoven worden. In de Type Selector kunnen andere type symbolen gekozen worden. De waardes voor de staven is meestal zelf in te vullen, omdat Revit het FeB teken niet kent. Het kan er bijvoorbeeld zoals de afbeelding hiernaast uit zien.