4.08.1 Staven

In het tab Structure -> Reinforcement -> Rebar is het commando Place Rebar Parallel te vinden. Losse staven in een element plaatsen kan alleen in een doorsnede of detail.
Als het commando gestart is, zijn de Contextuele Tab en de Option Bar actief om opties in te stellen zoals staafdiameter en vorm. Als deze instellingen correct zijn moet er ingezoomd worden op het element en met de muis erboven gehangen worden. Er zijn diverse blauwe lijnen zichtbaar. Dit is de ingestelde dekking van het element. Buiten deze lijnen kan geen staaf geplaatst worden. Kies de juiste positie en plaats de staaf.

Nadat de staaf geplaatst is, kan deze geselecteerd worden om in te stellen hoe vaak deze voorkomt (h.o.h. afstand en aantal) en daarvoor zijn een aantal opties op de Option Bar. Natuurlijk is de diameter en vorm van de staaf nog te wijzigen, maar bij Layout kan aangegeven worden hoe de staaf zich moet gedragen.

Op deze manier wordt de horizontale 3D wapening aan de elementen toegevoegd. Het plaatsen van verticale wapening geschiedt met het commando Place Rebar Perpendicular.

STAVEN VAN EEN TAG VOORZIEN

Bij het plaatsen van wapeningsstaven wordt niet automatisch een Tag geplaatst. Bij het starten van het Tag commando kunnen de juiste Tags geladen worden en op de Option Bar kan de aanhaallijn uitgevinkt worden. Nu kan de wapening aangewezen worden. In het voorbeeld hiernaast is de onderste horizontale staaf geselecteerd.

Er zijn verschillende types in de Tag verwerkt, zodat de juiste gekozen kan worden voor de desbetreffende situatie