4.07.1 Oppervlakte verdelen

 1. Selecteer de Surface en kies Divide Surface.

  Daarna is het mogelijk om in de Type Selector de vorm van de verdeling te kiezen. In de eigenschappen (Properties) zelf kunnen daarna de afmetingen van de panels en het gedrag van de randpanelen worden ingesteld, met dat gedrag op Empty kan later de unieke randpanelen gemaakt worden met Adaptive Components.
 2. Laad nu uit de bibliotheek het paneel met de bijbehorende verdeling. In het voorbeeld is dat 31_3B_vliesgevelpaneel conceptueel -driehoek vlak.rfa (in de map 00_massa – vliesgevel conceptueel).
 3. In de massa omgeving selecteren we weer de surface, in de Type Selector wordt de ingeladen paneel Family teruggevonden. Daar wordt het gewenste type geselecteerd.
 4. Om de randpanelen nu op hun plaats te zetten, is het grid van de surface nodig, tevens zijn de Nodes van belang om op te kunnen snappen.
 5. Selecteer de Surface en in de Ribbon moet in het paneel Surface Representation gekozen worden voor het kleine instellingen pijl om ook de Nodes aan te zetten.
  Hierdoor zijn de blauwe lijnen en punten die de Nodes aangeven zichtbaar.
 6. Laad nu het Adaptive Paneel in, voor dit voorbeeld 31_3B_vliesgevelpaneel adaptive – 3 punts.rfa.
 7. Let op: Adaptive Components worden vanuit de Project Browser het werkveld in gesleept. (Adaptive Components kunnen alleen in Mass, Adaptive Components en In-Place Mass Families geladen worden.)
 8. Bij het plaatsen van dit paneel wordt op de Nodes gesnapt, hierdoor behoud het paneel zijn verband met de Surface bij volgende wijzigingen. Klik nu zoveel keer als het Adaptive Component punten heeft om het paneel te plaatsen (in ons voorbeeld 3)
 9. Mocht het paneel verkeerd om zitten kan de Flip optie in de eigenschappen aangevinkt worden of voor de volgende panelen, i.p.v. met de klok mee, de andere kant op werken.
 10. Let op: In de normale panelen hebben we de glasoppervlakte berekeningen al meegenomen, vanwege de vele verschillende vormen die de Adaptive panelen kunnen aannemen is daar de parameter voor glasoppervlakte wel toegevoegd maar de berekening leeg gelaten. Zodra de basisvorm voor de randpanelen bekend is kan men daar een formule in zetten. Kijk voor voorbeelden daarvan en een idee hoe de breedte van de stijl te negeren in de overige vliesgevelpanelen.