4.06 Houten balklaag

Met commando Beam System in het tab Structure kan een houten balklaag geplaatst worden. Bijvoorbeeld als de wanden van de fundering tot de eerste verdieping zijn getekend en er moet een houten balklaag op geplaatst worden dan gaat dat als volgt:

  1. Start het commando Beam System.
  2. Kiest het type balk bij Beam Type.
  3. Kies de methode van plaatsen.
  4. Vervolgens kan een gebied gekozen worden of zelf een gebied geschetst worden.