4.05.8 Extra parameters in de balken en kolommen

LENGTE

In alle balken en kolommen is een gedeelde parameters opgenomen, namelijk lengte.

Deze parameter leest de lengte van de balk en kolom uit. Standaard kan er via de schema’s wel de lengte weergegeven worden, maar deze waarde kan niet via een Tag weergegeven worden. Er is een Tag aangemaakt en in alle balken en kolommen is deze toegevoegd.

MERK, ZEEG, OVERSPANNING, KWALITEIT, COMMENTAAR

In de kolommen en balken zijn de parameters gevoegd om deze gegevens in schema’s en in Tags uit te laten lezen.