4.05.6 Schotjes in balken

In de bibliotheek zitten schotjes om direct in een stalen balk te plaatsen met een I-profiel. Stel er is een HE120A in een plattegrond zichtbaar en hierin moeten schotjes geplaatst worden. Dan kan uit de bibliotheek de Family 07_3B_schotje – geschikt voor HEA.rfa geladen worden. Ook hierin zijn alle afmetingen voor HEA opgenomen.

Start het commando Place a Component en wijs het hart van de stalen balk aan. Ze kunnen vervolgens doorgekopieerd worden. Automatisch zijn ze gekoppeld aan het niveau waarop ze geplaatst zijn. Ze kunnen ook na het plaatsen gekoppeld worden aan de balk, want in het schotje zit een modellijn die uitgelijnd kan worden met de bovenzijde balk. Het voordeel hiervan is als de hoogte van de balk wijzigt, dan gaan de schotjes mee.

Mocht de balk van profieltype wijzigen, kan daarna het schotje van type gewijzigd worden. De referentielijn van de balk is bovenzijde van het schotje, bij wijzigingen gaat dit automatisch goed.