4.05.5 Balken in bovenaanzicht, stramienlijn of gestippelde lijven

In de meeste stalen balken zit een hartlijn verwerkt. Standaard staat deze in alle detail niveaus (Coarse, Medium of Fine).

Als de Fine mode actief wordt gemaakt, dan worden de stippellijnen ook zichtbaar.
In de eigenschappen bij Edit Type kan aangevinkt worden welke variant toegepast moet worden. In dit voorbeeld wordt de hartlijn uitgevinkt en de stippellijnen aangevinkt.