4.05.4 Balken afsnijden d.m.v. het commando By Face

Een andere mogelijkheid om balken af te snijden is d.m.v. het commando Opening -> By Face. Schetst de vorm en het gedeelte wordt afgesneden. Er komt wel een waarschuwing te voorschijn, maar deze heeft geen invloed.