4.05.3 Balken afsnijden d.m.v. referentievlak

Een makkelijke methode om een balk af te snijden op een willekeurige plek is door een referentievlak te tekenen en daarna met het commando Cut Geometry de balk af te snijden.

   

Voorbeeld: Er moet een balk schuin afgesneden worden onder een hoek van 45 graden.

Teken als eerste een referentievlak met het commando Ref Plane. Langs deze schuinte wordt de balk afgesneden.

 

Dan moet het commando Cut Geometry gestart worden. Eerst de balk selecteren en dan het referentievlak.

In het voorbeeld hierboven is er met een referentievlak gewerkt in de plattegrond, maar dit kan natuurlijk ook door het referentievlak in een aanzicht te tekenen en daar de balk schuin af te snijden.