4.05.2 Kolomaanduidingen

Als kolommen geplaatst worden, dan is voor het aanschrijven van de kolommen, het makkelijkst als de kolommen per verdieping gemodelleerd worden.

Als bijvoorbeeld een kolom vanaf de fundering t/m de tweede verdieping loopt, dan wil de constructeur, t.p.v. de eerste verdiepingsvloer de kolommen aanschrijven.

Als de kolommen per verdieping worden gemodelleerd dan kan t.p.v. de 1e verdieping de hier bovenstaande aanduidingen worden gecreëerd. Er worden twee Tags geplaatst, een met selectie voor de kolom die naar boven loopt en een Tag voor de kolom die naar onderen loopt. Mocht de onderste kolom van type wijzigen, dan wordt de Tag automatisch gewijzigd. Zou de kolom uit een gedeelte bestaan, dan gaat dit lastiger en kan het zijn dat teksten verdwijnen of tekstueel niet meer kloppen.