4.04.9 Vloerplaten tekenen

In de eerdere uitleg is een vloer geplaatst met het commando Floor. Hier wordt in één keer een heel vloerveld getoond en die kan niet worden opgedeeld in platen. Moet bij de doorsnede of bij het detail (bijvoorbeeld bij een kanaalplaatvloer) de kanalen getoond worden dan kan dit op twee manieren. Er wordt een vloer gemaakt met het commando Floor en geplaatst in de doorsnede of in het detail een 2D plaatje met een kanaalplaatvloer doorsnede. Deze is terug te vinden in de map 04_detailonderdelen\23_vloer.
Een andere methode is om de vloerplaten 3D te plaatsen en dit geschiedt met het commando Beam of Beam System.

In de map 20_bovenbouw\23_vloer zijn Families gemaakt van kanaalplaatvloeren, massieve vloeren, appartementvloeren, enz. Deze zijn weer per fabrikant opgedeeld. Er zijn hele platen en pasplaten, dat is natuurlijk afhankelijk van het vloerveld.
Er zijn standaard platen van fabrikanten in de bibliotheek geplaatst. Deze kunnen geplaatst worden met het commando Beam of met het commando Beam System om de platen in één handeling op een h.o.h. afstand gelegd worden.

Van de hele platen is de referentielijn het hart van het element en van de pasplaten is dit de zijkant van de plaat t.p.v. de niet afgesneden zijde.