4.04.8 Gedeelte uit vloer halen

Soms is nodig om een gedeelte uit te vloer te halen, bijvoorbeeld voor de aansluiting van een prefab trap. Hieronder is een gedeelte van de sparing te zien en aan de zijkant wordt een hap uit de vloer gehaald met het commando Model In-Place in het tab Architecture of Structure -> Model -> Component.

Start het commandoen kies als Family Category -> Floors. Er wordt met vloeren gewerkt. Geef er vervolgens een duidelijke naam aan, bijvoorbeeld Sparing bij trap 1everd. In het Contextuele Tab -> Void -> Extrusion kan in het bovenaanzicht de vorm getekend worden. Bij de Extrusion Properties -> Extrusion End kan de diepte van de hap ingevuld worden.

In dit voorbeeld wordt voor -100 gekozen.

Nu is de Family mode actief en er moet daadwerkelijk aangegeven worden dat de Void van de vloer afgesneden moet worden. Dit kan met het commando Cut Geometry. Eerst moet de vloer aangewezen worden en dan de Void. Nu kan de Family editor afgesloten worden met Finish Model. Als nu het 3D zicht actief is, wordt de hap uit de vloer getoond.

Bij de muur is het teken technisch niet mooi, want zoals de extrusie eerder getekend is, was dit tot de muur. Het laatste stukje bij de muur wordt weer een vloer die daar op ligt. De extrusie moet van vorm aangepast worden en moet aangegeven worden dat de hap tot en met de vloer loopt.

Het eindresultaat is dan als volgt: