4.04.5 De vloer van dikte en peilhoogte teksten voorzien

In de template zijn voorzieningen getroffen om de dikte van de vloer en peilmaat uit te lezen.

Met het commando Tag kan de vloer aangewezen worden en vervolgens kan er een bol geplaatst worden met de dikte van de vloer. Let erop om Leader uit te vinken. Met commando Spot Elevation kan de bol voor “vloer hoogte uitlezen” geplaatst worden. Let op om de Leader en Shoulder uit te vinken. Indien nodig kan in de eigenschappen van de Spot Elevation een + bij Suffix ingevuld worden.

De dikte van de vloer wordt automatisch uitgelezen, maar dit is een parameter die de Type Comments veld uitleest van de vloer-type.

Let op! Bij het aanmaken van nieuwe vloer-types moet dit veld ook aangepast worden, anders klopt de dikte van de vloer niet meer!