4.04.4 Symbolen voor de overspanning-richting

Er wordt automatisch een overspanningrichting toegevoegd in de plattegrond. In dit symbool is een parameter verwerkt die het Description veld uitleest van het vloertype.

Let op! Bij het aanmaken van nieuwe vloertypes moet ook dit veld aangepast worden, want anders klopt de aanschrijving van de vloer niet meer!

Als dit symbool geselecteerd wordt kan extra tekst naar wens ingevuld worden. Dit zal per type vloer hetzelfde zijn.