4.03.4 Nokken aan de wand

Er zijn verschillende methodes om wanden met nokken te creëren. Er zijn een aantal manieren opgenomen in de template / bibliotheek en in de praktijk blijkt welke methode op dat moment het meest handige is.

WALL SWEEP

In het tabblad Structure -> Wall zit het commando Wall Sweep. Hiermee kan in één keer een nok aan een wand geplaatst worden. Dit commando kan alleen toegepast worden in een aanzicht of 3D zicht. In principe wordt de nok over de gehele wandlengte geplaatst. Achteraf kan deze nok van positie gewijzigd worden en eventueel korter of langer gemaakt worden dan de wand zelf. Wordt de lengte van de wand gewijzigd, dan wordt de afwijkende maat t.o.v. de zijkant van de wand gehandhaafd.

In de template zitten een aantal types verwerkt en het zijn System Families waar een profiel aan gekoppeld is. In de afbeelding is de opbouw te zien van de types. De twee belangrijkste types zijn de keuze van het profiel en de keuze van de subcategorie.

Is er een ander formaat nodig, dan moet in het profiel de ontbrekende formaten worden toegevoegd. Hier kunnen de dimensies van het profiel zelf niet bepaald worden. Er zijn twee types, namelijk vierkante en schuine types en deze bevatten ieder een ander profiel, 28_3B_nok – vierkant_p.rfa en 28_3B_nok – schuin_p.rfa.

Bij de Instance Properties kan een offset opgegeven worden t.o.v. de wand en van het niveau.

Zijn alle nokken geplaatst, dan moet (indien gewenst) het commando Join toegepast worden.

Als de wand wordt gekopieerd, zijn de nokken ook gekopieerd want deze horen bij de wand.

LIJNGEBASEERDE FAMILY

In de map 20_bovenbouw\28_wand zitten de lijngebaseerde Families om nokken te plaatsen. Deze Families eindigen op _l en dat is de l van lijngebaseerd. Deze zijn in de Family gekoppeld aan een subcategorie. In de Family kunnen de afmetingen toegevoegd worden, maar dit kan ook als de Family in het project geladen is.

Deze nokken worden geplaatst met het commando Component. Als de juiste Family en type gekozen is, kan het contextuele tab er als volgt uit zien:

Deze nokken kunnen op twee manieren geplaatst worden, namelijk in de plattegrond, maar ook in het aanzicht. Als de nok in het aanzicht wordt getekend, moet er een werkvlak opgegeven worden. Bij het plaatsen van de nok moeten twee punten opgegeven worden en daartussen wordt de nok getekend.

Zijn alle nokken geplaatst, dan moet (indien gewenst) het commando Join toe gepast worden. Als de wand wordt gekopieerd door alleen de wand te selecteren, dan zijn de nokken niet mee gekopieerd.

VLAKGEBASEERDE FAMILY

In de map 20_bovenbouw\28_wand zitten de lijngebaseerde Families om nokken te plaatsen. Deze Families zijn bijna hetzelfde als de lijngebaseerde Families, alleen ze reageren gelijk op vlakken.

Ze worden direct geplaatst met commando Component. Achteraf wordt de lengte van de nok gewijzigd. Dit kan omdat de lengte parameter van het type Instance is.

Deze Families zijn qua gedrag en uiterlijk hetzelfde als de lijngebaseerde Families, het commando Join zal toegepast moeten worden. Bij door-kopiëren van de wanden gaat de nok niet automatische mee.

IN-PLACE FAMILY

Het voordeel om een In-Place Family van een nok te maken is dat er een willekeurige vorm gecreëerd kan worden. Om ter plekke een Family in een project te maken gebruikt men het commando Model In-Place. Er moet een categorie aan toegekend worden en de praktijk moet uitwijzen welke de handigste is, Walls of Generic Models. Geef de Family een duidelijke naam zodat deze makkelijk is terug te vinden. Nu kan er met een Sweep of Extrusion de gewenste nok gecreëerd worden.

Als de nok gereed is moet er een subcategorie toegekend worden in de eigenschappen van de Sweep of Extrusion.

Als alle nokken geplaatst zijn moet, indien gewenst, het commando Join toegepast worden. Als de wand wordt gekopieerd, zijn de nokken niet automatisch gekopieerd. Ook bij deze variant moeten de nok en wand geselecteerd worden.