4.02.6 Verdikking in vloer of funderingsplaat maken

Als een vloer of funderingsplaat aanwezig is, kan het voorkomen dat er een verdikking in moet komen. Hieronder is een funderingsplaat te zien van 300mm dik, die met de bovenzijde gelijk ligt met een niveau.

Met het commando Model In-Place kan heel goed een verdikking aangebracht worden. Start dit commando en geef de categorie aan (Floors of Structural Foundations). In dit geval is dat Structural Foundations.
Geef een duidelijke naam- omschrijving. Omdat de verdikking over een bepaalde lengte en schuin af moet lopen gaan we een Solid -> Blend maken. Zorg ervoor dat het bovenaanzicht van het desbetreffende niveau actief is. Als dit onderdeel gestart is, wordt eerst de onderzijde van de vorm aangegeven. Bijvoorbeeld de verdikking wordt totaal 300mm dik en de onderzijde is 1000mm breed en bovenaan is de verdikking 1500mm breed.

Allereerst wordt met de onderzijde gestart en deze is 1000mm breed. Maak de boven- en onderzijde van de lengte vast aan de funderingsplaat, dit i.v.m. eventuele wijzigingen.

Doe dit ook voor de bovenzijde en verschuif beide zijdes op de juiste positie. In de eigenschappen van de Blend kunnen de hoogtes opgegeven worden, maar kan men ook een subcategorie koppelen.

Kies voor Finish en de verzwaring is gecreëerd. Met het commando Join in de doorsnede, wordt er één geheel van gemaakt.