4.02.4 User Family maken voor balken

Om de restricties van de rechthoek en enkelvoudig materiaal te omzeilen kunnen de Funderingen in een user Family aangemaakt worden. Vooral een lijngebaseerde Family is in het geval van een fundering over het algemeen erg handig. We hebben in de 3B bibliotheek daarvan een voorbeeld zitten 10_onderbouw/16_fundering/16_vbi_ps-bekisting – u-vorm.rfa

Groot voordeel van deze methode is dat er subcategorieën aan de verschillende onderdelen van de balk gekoppeld kunnen worden en op projectniveau de materiaaltoewijzing geregeld kan worden. Verder is het ook netjes in de categorie Foundations aanwezig waardoor de Schedules correct blijven.

Nadeel is dat een Line-based Family alleen in rechte lijnen getekend kan worden en dat deze balk niet zelf zijn hoekoplossingen maakt. Daarvoor zouden aparte L-en T- verbindingsstukken als Family moeten worden aangemaakt. Verder zijn het User Families, een opening maken in het project gaat niet lukken.

Een klein alternatief op deze methode is om de fundering als een Beam Family aan te maken, dat zorgt echter natuurlijk voor een behoorlijke vervuiling in de Schedules. Als voordeel kunnen er dan wel verbindingen en boogstralen gemaakt worden. Wel is de prioriteit tussen kern en omhulsel niet goed aan te geven waardoor ook de T-aansluitingen niet altijd goed opschonen.