4.02.3 Fundering plaatsen via het commando Slab

Alternatief is om de balkenstructuur in een Slab Foundation te modelleren. Voordeel hiervan is dat er precieze controle is over het verloop en de vorm van de balk. Het nadeel hiervan is dat de complete structuur geschetst moet worden, zowel de binnen- als de buitenlijn. Omdat het zich verder gedraagt als een Slab zijn er beperkingen qua vorm, een rechthoekige vorm, evt. met lagen in horizontale richting (werkvloer gelijk mee te nemen). Door het gebruik van Pick Walls is er echter wel de relatie tussen de wand en de fundering vast te leggen.

Door de schetsvorm komt het Wall Opening probleem hier niet naar voren. Ook is dit een System Family en daardoor kunnen bijvoorbeeld leidingen door de fundering getekend worden en wordt er werkelijk een sparing gemaakt in de fundering.

EEN FUNDERING CREËREN VIA SLAB COMMANDO

Als de contour getekend wordt met de slab methode dan is er een optie Pick Walls.

Als via deze methode de buitenzijde van de plaat/strook/balk gecreëerd wordt, dan is er een koppeling tussen deze wand en contourlijn. Als de wand verschuift, dan gaat de contourlijn mee zonder dat er met slotjes gewerkt zijn of ingesteld is. Zouden de contourlijnen zelf getekend zijn, dan is er geen relatie en zal er zelf beperkingen opgegeven moeten worden.