4.02.1 Funderingen / Vloer

Een fundering kan op meerdere manieren getekend worden in Revit. Natuurlijk met het commando Foundation -> Wall. Een andere mogelijkheid is met Foundation -> Slab. Er kan gewerkt worden met relaties tussen de buitenzijde van de wand en de buitenzijde van de fundering. Dit met eventuele wijzigingen. Op deze manier is het zeker dat de onderdelen op de juiste plek blijven onder de wanden.

Het is ook mogelijk, om met het balkencommando een fundering te creëren. Het enige nadeel hiervan is, dat het de categorie Structural Framing wordt i.p.v. Structural Foundations. Als er ook poeren en stroken in de plattegrond verwerkt zijn en er moet een hoeveelhedenstaat gecreëerd worden, dan zal er gewerkt moeten worden met een multi-categorie schema.