4.01.6 Sonderingen plaatsen en nummeren

In de bibliotheek zitten twee varianten sonderingen. De een is een detail component waarbij een Tag geplaatst wordt voor de nummering. De andere is een symbool dat verschaalbaar is. De laatste is de makkelijkste variant en heet 17_3B_sondering – verschaalbaar met tekst.rfa en zit in de map 00_symbolen\17_paalfunderingen. Het is een symbool en moet geplaatst worden met het commando Symbol.

Als het commando Symbol gestart wordt, dan kan een keuze gemaakt worden welke tekst bij het nummer moet komen te staan. Standaard zijn er drie varianten verwerkt, zie de afbeelding.

Als het symbool geplaatst wordt, dan staat er D-Nummer. Als het symbool geselecteerd wordt, dan kan in de eigenschappen het juiste nummer ingevuld worden.

Als de schaal veranderd wordt, dan wordt het symbool verschaald en de tekst ook!